Opći uvjeti poslovanja

IKADOR LUXURY BOUTIQUE HOTEL & Spa je u vlasništvu društva AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o., sa sjedištem u Sesvetama, Ljudevita Posavskog 7/a, Hrvatska, OIB: 34970126847.

1. Osnovne informacije o AUTO – ZUBAK ZAGREB d.o.o.

Društvo AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o. (u daljnjem tekstu: AZZ) je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080460635, OIB: 34970126847. Iznos temeljnog kapitala od 13.395.553,79 EUR uplaćen je u cijelosti. Osobe ovlaštene za zastupanje: Pavo Zubak, predsjednik uprave; Marina Huss, član uprave; Dubravko Skender, član uprave. Račun u Zagrebačkoj Banci d.d., IBAN broj: HR2823600001101667278.

Adresa elektroničke pošte: info@ikador.com
Info telefon: +385 51 207 020

2. Primjena općih uvjeta

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za korištenje web-stranice www.ikador.com (u daljnjem tekstu: „web-stranica“). Na sve rezervacije i/ili naručivanja posjetitelja putem ugovora na daljinu, tj. putem ove web-stranice primjenjuju se i Uvjeti rezerviranja koje možete pronaći ovdje i koji čine sastavni dio ovih općih uvjeta poslovanja.

Posjetioci ove web-stranice mogu biti pravne i fizičke osobe. Sa svakim korištenjem ove web-stranice (nakon učitavanja početne stranice) smatra se da posjetitelj prihvaća ove opće uvjete poslovanja i potvrđuje da je poslovno sposoban za sklapanje obvezujućih ugovora kao i da nije maloljetan. Ako ne prihvaćate ove opće uvjete poslovanja, nemojte koristiti ovu web-stranicu.

AZZ zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ažurirati ili promijeniti ove opće uvjete poslovanja. Korištenjem web-stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih općih uvjeta poslovanja smatra se da posjetitelj prihvaća izmjene te stoga preporučamo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj web-stranici (opće uvjete poslovanja).

3. Uvjeti korištenja web-stranice

Korištenjem ove web-stranice AZZ posjetitelju odobrava ograničeno pravo na pristup web-stranici i to isključivo u nekomercijalne svrhe.

AZZ osobit trud ulaže da informacije na ovoj web-stranici budu točne i ažurne. Međutim, web-stranica može sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške ili propuste, a za koje AZZ ne odgovara. Oglašene cijene i informacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

Informacije dostupne na ovoj web stranici ne mogu se smatrati temeljem za bilo koju važnu osobnu ili poslovnu odluku te je posjetitelj suglasan da AZZ nije odgovoran za eventualno neispunjenje njegovih očekivanja ili negativnih ishoda i slično. Korištenjem ove web-stranice posjetitelj je suglasan da koristi njezine sadržaje bez garancije bilo koje vrste te se web-stranica koristi isključivo na vlastitu odgovornost.

Posjetitelj koji unosi bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale i sl. Netočni i neistiniti podaci smatrat će se zloporabom te će se po istima odgovarajuće postupiti.

Ova web-stranica može se koristiti samo za legitimne rezervacije te se njezinim korištenjem obvezujete da je nećete koristiti u druge svrhe, što uključuje, ali se ne ograničava na: spekulativne, lažne ili prijevarne rezervacije i slično.

U slučajevima kada se rezervacija vrši u ime i/ili za račun druge osobe osoba koja vrši rezervaciju jamči da je pravno ovlaštena za poduzimanje takve radnje, u protivnom snosi sve troškove koji mogu nastati.

Ova stranica može sadržavati poveznice na ostale web-stranice. Ako odlučite pristupiti drugim web-stranicama, to činite na vlastitu odgovornost. Korištenjem navedenih poveznica ni na koji način ne znači da podržavamo ili odobravamo sadržaj, reklame, proizvode, usluge, politike ili druge materijale koji se nalaze na ili su dostupni s tih web-stranica.

Posjetitelj je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih web-stranica te sve sa tim povezane troškove.

AZZ koristi najnoviju i najsigurniju dostupnu tehnologiju za svoju web stranicu. No, kao web stranica s javnim pristupom, AZZ nije odgovoran za eventualne štete uzrokovane korištenjem ili nemogućnošću korištenja ove web-stranice, a što uključuje, ali se ne ograničava na: računalne viruse, „spyware“, kvarove ili oštećenja opreme, kvarove uzrokovane prekidima telefonskih i internetskih usluga, ISP-a, elektroničke ili hardverske probleme ili kvarove bilo koje vrste. Molimo Vas da zaštitite svoje podatke i/ili sustav instaliranjem softvera za zaštitu od virusa.

Korištenjem ove web-stranice obvezujete se da nećete koristiti robote, spidere, druge automatske uređaje ili ručne procese kako biste nadzirali ili kopirali stranicu ili bilo koji sadržaj ili informaciju koje ona sadrži.

Jednako tako, obvezujete da:
– ovu web-stranicu nećete koristiti za slanje lančanih pisama, neželjene pošte (junk i spamming), propagandu (komercijalnu ili nekomercijalnu) ili masovnu komunikaciju bilo koje vrste što uključuje, ali se ne ograničava na skupne mailove bilo kojoj osobi koja nije dala izričitu dozvolu da bude uključena u takvu listu i slično,
– ovoj web-stranici nećete isporučivati računalne viruse, crve, vremenske bombe i/ili bilo koje druge sadržaje čija je namjena da unište, štetno utječu, prekinu ili otuđe bilo koji sustav, podatke ili informacije ili da nametnu obaveze AZZ-u.

Posjetitelji preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava i/ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.

4. Autorska prava

Sadržaj ove web-stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada AZZ ili je ustupljeno tvrtki AZZ, a u vlasništvu je trećih osoba. AZZ također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove web-stranice. Ova web-stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke AZZ ili u vlasništvu trećih osoba, a AZZ je nositelj licence i/ili prava na korištenje.

Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim web-stranicama su vlasništvo AZZ-a te nije moguće korištenje istih (istog materijala) bez njegovog pisanog odobrenja. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja AZZ.

Definirano dopuštenje i način uporabe ovih web-stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim.

Uporabom materijala s web-stranica medijski posjetitelji se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. AZZ ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim web-stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim web-stranicama.

5. Postupak rezervacije smještaja

Postupak rezervacije putem ove web-stranice podrazumijeva sljedeće radnje:

• Klikom na polje „rezervirajte“ posjetitelju se otvara stranica https://hotel-ikador.book-official-website.com/ na kojoj posjetitelj u 3 koraka može izvršiti rezervaciju.

• U prvom koraku procesa rezerviranja, posjetitelj na kartici “Raspoloživost” odabire željeni datum dolaska i odlaska te se unosi željeni broj odraslih osoba i djece, kao i dob djece. U daljnjem pregledu posjetitelj ima uvid u raspoložive kategorije smještajnih jedinica, njihov opis i sadržaj, te u raspoložive vrste cjenika i ponuda. Klikom na “Uvjete rezerviranja” kraj svake vrste ponude/cjenika, posjetitelj se može upoznati sa povezanim uvjetima rezerviranja ponude.

• U drugom koraku procesa rezerviranja posjetitelj na kartici “Detalji rezervacije” ima uvid u sažetak i pregled parametara odabranih na prethodnoj stranici “Raspoloživost”. Nakon provjere prethodno odabranih parametara rezervacije, posjetitelj ima opciju odabira vrste kreveta te rezerviranja dodatnih usluga hotela uz navedeni iznos nadoplate. Prije finaliziranja procesa rezervacije, savjetuje se posjetitelja da pomno provjeri sve odabrane parametre, kao i finalan iznos rezervacije.

• U trećem i finalnom koraku procesa rezerviranja na kartici “Potvrda rezervacije” posjetitelj upisuje osobne i kontakt podatke te ima opciju unosa komentara, želja i uputa za hotel, kao i opciju unosa predviđenog vremena dolaska. Nadalje posjetitelj odabire željenu vrstu jamstva rezervacije, odnosno željenu vrstu kreditne kartice. Nakon unosa vrste, broja, datuma valjanosti I vlasnika kreditne kartice, posjetitelj potvrđuje da je upoznat sa:

1. Uvjetima rezerviranja
2. Općim uvjetima poslovanja
3. Uvjetima zaštite privatnosti
Nakon potvrde posjetitelja da je upoznat sa svim navedenim uvjetima, posjetitelj klikom na polje “rezerviraj” finalno potvrđuje predmetnu rezervaciju kao i sve povezane uvjete.

Nakon što korisnik dovrši proces rezerviranja putem web stranice, u roku od nekoliko minuta zaprimiti će službenu potvrdu rezervacije na svoju e-mail adresu koju je naveo u trećem koraku procesa rezerviranja. Potvrda rezervacije sadržava rezime odabranih parametara i uvjeta rezerviranja, te jedinstvenim kod rezervacije koji služi kao daljnja referenca u slučaju traženja dodatnih informacije te u slučaju potreba za izmjenom ili otkazivanjem predmetne rezervacije. Ukoliko korisnik nije zaprimio potvrdu rezervacije u roku od 3 sata, molimo da se posjetitelj obrati na kontakt mail info@ikador.com ili telefon +385 51 207 020.

Korisnik je dužan nakon primitka potvrde rezervacije pregledati sadržaj iste te da se u slučaju nejasnoća ili pogrešaka obrati u što kraćem roku obrati na kontakt mail info@ikador.com ili telefon +385 51 207 020. Hotel nije dužan uvažiti naknadne primjedbe na parametre rezervacije koje mogu proizaći prilikom dolaska u hotel. Gost je dužan prilikom prijave na recepciji hotela, predočiti potvrdu rezervacije ili jedinstveni kod rezervacije.

Zbog postupka posredovanja u online rezervaciji od strane tvrtke PHOBES d.o.o., omogućeno je da prilikom postupka rezervacije koristite sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta koji dostavlja podatke o karticama AZZ-u radi jamstva plaćanja i rezervacije.

Osim rezervacije putem ove web-stranice, moguća je rezervacija putem drugih specijaliziranih web servisa (tzv. on-line booking sistema) te je u tom slučaju posjetitelj dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Važeća cijena usluge navedena je u ponudi dobivenoj putem on-line booking sistema ili odjela rezervacija. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Bez obzira na način rezervacije tj. da li je rezervacija izvršena putem drugih web servisa ovi opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na posjetitelja u svim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama uvjeta objavljenih na predmetnom web servisu.

U postupku rezervacije, posjetitelj se obvezuje: posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise njegove zemlje kao i zemalja kroz koje prolazi te provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza.

Slijedom izvršene rezervacije, sklopljen je ugovor kojemu je predmet pružanje smještaja koji nije namijenjen stanovanju te je AZZ je dužan pružiti rezervirani i plaćeni smještaj. Ukoliko to nije u mogućnosti isporučiti na datum naznačen u samoj rezervaciji, kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila posjetitelja u svrhu otkazivanje rezervacije. Društvo AZZ će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve resurse kako bi izvršio rezervirani smještaj, ali otklanja odgovornost za posljedice izvanredne situacije poput više sile, vremenskih nepogoda, promijenjenih okolnosti i sl.

Prilikom dolaska na odredište, posjetitelj dužan predati dokument/potvrdu izvršene rezervacije kao i osobni dokument radi prijave nadležnim organima. Osim svih sastavnica ovog dokumenta, prilikom pružanja usluge smještaja na posjetitelja se primjenjuje i kućni red kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske.

AZZ nije odgovoran za ponašanje posjetitelja u slučaju neuobičajeno agresivnog ponašanja, vandalizma ili ponašanja za koje je predviđena prekršajna odnosno kaznena odgovornost. U ovom slučaju AZZ ima pravo jednostrano otkazati boravak putnika ili postojeće rezervacije bez prava na kompenzaciju i povrat novca te nema daljnje odgovornosti u smislu rješavanja incidenta.

Društvo AZZ vrši konačan obračun i naplatu usluga te izdaje račun prilikom odlaska iz smještaja na lokaciji prodajnog mjesta Ul. Svetog Nikole 2, 51 410 Ika, Hrvatska.

6. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Sukladno čl. 79. st. 12. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/2014, 110/2015, 14/2019, u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), nakon sklapanja ugovora, posjetitelj (potrošač) nema pravo na jednostrani raskid ugovora, a sve kako je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju.

7. Izjava o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti sastavni je dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje.

8. Mjerodavno pravo

Društvu AZZ cilj je sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Opći uvjeti poslovanja su u skladu s zakonima Republike Hrvatske te svako korištenje ove web-stranice, Izjave o privatnosti i Općih uvjeta poslovanja te svi eventualni sporovi u vezi navedenog podliježu pod pravo Republike Hrvatske i nadležnost suda u Zagrebu.

9. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača IKADOR LUXURY BOUTIQUE HOTEL & Spa u vlasništvu AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7/a, OIB: 34970126847 se omogućuje podnošenje prigovora potrošača odnosno obvezuje se zaprimiti pismeni prigovor potrošača na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor na kvalitetu usluga potrošači mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: AUTO – ZUBAK ZAGREB d.o.o., Ljudevita Posavskog 7/a, 10360 Sesvete ili na e-mail adresu: info@ikador.com, a na koji se AUTO – ZUBAK ZAGREB d.o.o. obvezuje dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U Sesvetama, 05.03.2020.